Obszary terapeutyczne

Obszary terapeutyczne 2017-12-21T22:16:52+00:00

Kardiologia

Kardiologia koncentruje się na wrodzonych i nabytych chorobach serca oraz naczyń krwionośnych. W zakresie zainteresowań naukowców-kardiologów WellBe Pharmaceuticals mieści się szukanie rozwiązań na zapobieganie chorobom i skuteczne leczenie całego układu krążenia i chorób sercowo-naczyniowych.

Dermatologia

Dermatologia to dziedzina medycyny zajmująca się badaniem oraz opisem struktury i funkcji skóry, a także schorzeniami skóry i jej przydatków oraz niektórymi chorobami ogólnoustrojowymi, ujawniającymi się przede wszystkim na skórze. WellBe Pharmaceuticals koncentruje się na szukaniu rozwiązań w zakresie leczenia zarówno przyczyn, jak i skutków chorób atopowych.

Diabetologia

Cukrzyca jest jedną z najczęściej występujących niezakaźnych chorób na świecie. Diabetologia zajmuje się leczeniem cukrzycy i jej nieprzyjemnych, często groźnych dla życia powikłań. WellBe Pharmaceuticals szuka rozwiązań na skuteczne leczenie tak trudnych kwestii jak np. stopa cukrzycowa.

Onkologia

Ta dziedzina medycyny, zajmująca zajmująca się schorzeniami nowotworowymi, ich rozpoznawaniem oraz leczeniem, to jeden z obszarów, którym naukowcy WellBe Pharmaceuticals poświęcają wiele uwagi. Poszukują skutecznych rozwiązań na zwalczanie komórek nowotworowych bez konieczności stosowania inwazyjnych dla organizmu terapii.

Immunologia

Ta dziedzina nauki z pogranicza biologii i medycyny zajmuje się biologicznymi i biochemicznymi podstawami reakcji odpornościowo-obronnej ustroju na patogen lub inne obce organizmowi substancje i ciała jak np. toksyny lub transplantaty. Odporność jest zagadnieniem, któremu naukowcy WellBe Pharmaceuticals dedykują wiele godzin pracy i zgodnie z misją firmy chcą, by za pomocą natury skutecznie zapobiegać chorobom.

Pediatria

Ojciec pediatrii – Abraham Jacobi byłby dumny z rozwoju tej dziedziny medycyny. Dzisiaj chorobom dziecięcym, opiece nad nimi oraz ich rozwojem poświęca się wiele uwagi. Zagadnienia związane z pediatrią są dla ekspertów WellBe Pharmaceuticals jednymi z najważniejszych w całej pracy badawczej firmy.